top of page
Image by Vasily Koloda

پذیرش ها

هزینه ها و  شهریه

روی آینده خود سرمایه گذاری کنید

پایین ترین نرخ شهریه برای بالاترین ارزش آموزش

الزامات تحصیلی

بدون نیاز به تجربه قبلی

برای شرکت در برنامه ها نیازی به تجربه نیست. برنامه های درسی به گونه ای طراحی شده اند که همه چیزهایی را که برای موفقیت در حرفه انتخابی خود نیاز دارید، آموزش دهند.

فرآیند ثبت نام

دروازه شما برای یادگیری

اگرچه برای شرکت در کلاس ها نیازی به تجربه قبلی نیست، اما ما به صورت جداگانه هر متقاضی را از طریق مصاحبه و یا یک تکلیف قبل از پذیرش ارزیابی می کنیم تا بالاترین امکان موفقیت پس از فارغ التحصیلی را تضمین کنیم.

امروز درخواست دهید

سفر شغلی خود را از اینجا شروع کنید

با تشکر از درخواست! به زودی با هم تماس خواهیم گرفت

College Students
bottom of page