top of page

پروژه های طراحی UX

کلاه های دایانا

یک سایت گسترش تجارت الکترونیک برای Goorin Bros واقع در PCM در آتلانتا، گا

edite new.jpg

مزرعه سانی لند

ایجاد یک صفحه DIY برای وب سایت مزرعه Sunnyland، بر اساس نیاز مشتری.

Title Page.png

نقشه باغ وحش آتلانتا

کار با باغ وحش آتلانتا و ایجاد یک برنامه بر اساس نیازهای کاربر. 

1.jpg

پروژه ها

کلاه های دایانا

طراحی UX

یک سایت گسترش تجارت الکترونیک برای Goorin Bros واقع در PCM در آتلانتا، گا

edite new.jpg

شناسه اطلاعات نادرست Covid-19

علم داده

ایجاد یک اپلیکیشن برای شناسایی کووید-19  اطلاعات غلط با دقت 91.4 درصد

Protective Face Mask

مزرعه سانی لند

طراحی UX

ایجاد یک صفحه DIY برای وب سایت مزرعه Sunnyland، بر اساس نیاز مشتری.

Title Page.png
bottom of page